Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Sogns Beboerforening

Dreslette Sogns Beboerforening

Dreslette Sogns Beboerforening blev startet i 2002 af en kreds af beboere,
der mente, at sognet havde behov for en forening, som kunne samle beboerne og i det hele taget virke til gavn for lokalsamfundet.

Vi er først og fremmest en interesseforening, der "holder øje med", at vores
nærsamfund forbliver levende med skole, forsamlingshus og et mangesidigt
foreningsliv - et sted, hvor der er plads til såvel gamle som unge. Foreningen
er ikke partipolitisk, så vi kan fordomsfrit blande os i kommunale
dispositioner, når og hvis det påvirker vores lokalsamfund. Vi har derfor
spillet en afgørende rolle ved stiftelsen af Dreslette Sogns Borgergruppe.

Den 28. september 2006 var vi initiativtager til et fremtidsværksted, der
skulle sætte fokus på, hvilke aktiviteter vi her i sognet lige stod og manglede.
Der kom mange ting på bordet. "Dreslette.dk", denne hjemmeside, var en af de
ideer, som forsamlingen fandt kunne medvirke til at samle og skabe overblik over
lokale foreninger, aktiviteter og erhvervsliv. En "strikke-/håndarbejdsklub" var
en anden idé, og en aftenskolevirksomhed som nedenfor beskrevet, er tre markante resultater af dette fremtidsværksted.

Vi kan også lide at feste. Sankt Hans festen er vi medarrangør af, og
fastelavnsfesten er vores familieflagskib. Det er et årligt tilløbsstykke med
langt over hundrede deltagere. Debataftener med interessante emner forsøger vi
af og til at arrangere, og vi er netop gået ind i "aftenskolebranchen".
Dreslette Sogns aftenskole har indtil videre arrangeret 3 madlavningskurser, men
vi har også tanker om at oprette f.eks. EDB- kurser for pensionister.

Kontingentet er p.t. kr. 50,-/år.

Hvis du har spørgsmål om foreningens virke, forslag til aktiviteter eller
ønsker medlemskab, kan du trygt henvende dig til et af
bestyrelsesmedlemmerne.

Dreslette Sogns Beboerforening er til for medlemmerne, og kun de sætter
grænserne for, hvor højt aktivitetsniveauet skal være.

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer