Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Lokalhistorisk Arkiv > Beretning

Beretning

Ordinær generalforsamling

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Tirsdag 12. februar 2019 kl.19.30

Bestyrelsens beretning om 2018

Rasmus Lock fra Stadsarkivet i Odense har været og hjulpet os med arkiveringen, i flere omgange. Der er stadig meget at tage fat på, og vi arbejder på det.

Vi har skrevet artikler til Folkebladets serie under "FØR OG NU" hvor alle Lokalhistoriske Arkiver i kommunen skiftes til at skrive om huse og steder. Vi har skrevet om " Brydegård brugsforening "  "Snavevej 39" og  " Avernæshavn". Det fortsætter vi med i år.

Årets tur til Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg Søndag 1. juli blev aflyst, der var ingen tilmeldinger.

Vi havde åbent på Arkivernes dag den 10. november 2018, der kom flere på besøg.

Sognefilmen er blevet opdateret, converteret til filer på en CD, som kan købes igen.

Vi får jævnligt  henvendelser fra folk, som søger oplysninger om slægtninge, huse m.m..  Flere henvender sig på  e-mail. På ARKIV.dk har der været 7224 visninger af billeder fra Dreslette Arkiv, det var vi godt nok overrasket over at det var så mange, men godt.

Sofie Terese Mølkjær Lemann Niemann Kommunikationsmedarbejder har af flere omgange fået billeder fra arkivet til  Assens Kommunes Instagram-profil.

På Dreslette portalen kan du gå ind og se hvad der er foregået og hvad der skal ske fremover og billeder fra vores ture.  vi har åbent på arkivet, hvor alle er velkomne,  den første mandag i hver måned undtaget juli måned.

Stadig intet nyt under solen, om evt. flytning over på den gamle Dreslette Skole.

Bestyrelsen februar 2019 

-------------------------

Ordinær generalforsamling

Tirsdag 6. februar 2018 kl.19.30

Bestyrelsens beretning om 2017

Rasmus Lock fra Stadsarkivet i Odense har været og hjulpet os med arkiveringen, i flere omgange. Der er stadig meget at tage fat på, men vi arbejder på det.

Vi har skrevet artikler til Folkebladets serie under "FØR OG NU" hvor alle Lokalhistoriske Arkiver i kommunen skiftes til at skrive om huse og steder. Vi har skrevet om "Snave  Mejeri" og  "Brunshusevej" . Det fortsætter vi med igen i år.

Vi har haft artikler i  Lokalbladet om  "Marknavne" og Abrahamhusene"  Det er artikler fra gamle årsskrifter, som blev rettet til og det fortsætter vi også med i år.

Årets tur "Ernst´s Samling i Assens, vi var 22, og vi blev vist rundt i 2 hold, og det var meget interessant. Bagefter rundvisningen var vi på Cafè Diyar, hvor vi fik kaffe og kage.

Vi havde åbent på Arkivernes dag den 11. november 2017, der kom en enkelt.

Vi har købt en ny computer med ekstra skærm, da den gamle ikke kunne mere.  Mogens og Kirsten har været på kursus i arkivering.

Vi får jævnligt  henvendelser fra folk, som søger oplysninger om slægtninge, huse m.m..  Flere henvender sig på  e-mail.

På Dreslette portalen kan du gå ind og se hvad der er foregået og hvad der skal ske fremover og billeder fra vores ture.  vi har åbent på arkivet, hvor alle er velkomne,  den første mandag i hver måned undtaget juli måned.

Vi har lagt billet ind på at flytte over på Dreslette Skole, (tidligere vuggestue lokaler) men vi ved ikke noget endnu.

 Bestyrelsen februar 2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling tirsdag 7. februar 2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Rasmus Lock fra Stadsarkivet i Odense har været og hjulpet os med arkiveringen, i flere omgange. Hanne samler Mosegårds historie, Arne scanner glasplader og lysbilleder, Lissa og Anna får navne på klassebilleder fra de forskellige skoler i sognet.

Vi har lavet artikler til Folkebladet under De Gode Historier - fra de lokalhistoriske arkiver. Vi skrev om "Oldenborrer" og  "Gummifabrikkens historie" og "Historien om en mølle". Vi ved ikke om det fortsætter i år.

Vi har haft artikler i  Lokalbladet om  "Gummifabrikkens historie" og "Aksel Dreslovs erindringer om præstefamilien Madsen"  og "Dreslette og Omegns Frysehus". Det er artikler fra gamle årsskrifter, som blev rettet til og det fortsætter vi også med i år.

Årets tur gik til Fortidsminder, vi besøgte GRØNHØJ - SARUP - LUSEHØJ - BUSKEHØJ. Arne Rasmussen fortalte historier om fortidsminderne  fra Stenalder til Broncealder. På Dreslette Portalen har vi lagt billeder fra turen og der ligger også billeder fra fra Lilleskov Teglværk, Turen til Bogø og besøg på Hagenskov. DreslettePortalen/Fritid/Dreslette Lokalhistorisk Arkiv

Arkivernes dag den 12. november 2016. Vi havde bedt om hjælp til at genkende personer. Vi havde kun et besøg, til gengæld var det meget berigende, vi fik sat navn på mange personer på billeder.

Vi har fået lavet nye reoler under skråvæggen med god dybde. Vi har fået en ny scanner som også kan scanne fra glasplader og lysbilleder.

Vi har haft flere henvendelser fra folk, som søgte om slægtled, huse og historiske begivenheder. To af dem gav os en del arbejde i søgning efter oplysninger. Nogle gange så må vi rundt på egnen, for at få oplysninger hos de ældre.

Kirsten og Arne æresmedlemmer.                                            Bestyrelsen februar2017

 

  Generalforsamling 9. februar 2016,      

Bestyrelsens beretning for 2015 

Bestyrelsen startede 2015 med en omkonstituering, hvor Mogens Hjort blev formand og Arne Rasmussen næstformand og arkivleder, desuden trådte Lene Larsen ind som suppleant for Villy, som var trådt ud. Vi er ca. 100 medlemer i Dreslette Sogns Lokalhistoriske Foreningen.

Vi har fået fibernet i 2015 så vi kan komme hurtigt og sikkert på nettet. Det er nødvendigt for at kunne registrere arkivalierne.

Rasmus Lock fra Stadsarkivet i Odense har været og hjulpet os med arkiveringen. Mogens,  Hanne, Lene og Anna var på kursus i ARKIBAS 19.nov i Glamsbjerg.

Snart er alle billeder scannet ind, så kan I søge på  ARKIV.DK og se billederne ved at søge på Dreslette, og på hvad der er interessant for Jer. På ARKIV.DK kan I også søge på oplysninger fra de andre arkiver i landet.   

Vi har i hvert nummer af Lokalbladet en historie fra gamle årsskrifter. I 2015 har der været om "Rasmus Nielsen Stærk Mand" og "Barkegryden på Feddet" og "Fotografer i Dreslette" og "Kommunale Rabatter".  Vi håber bliver de læst og  nydt.

Hvis nogen af Jer har en god gammel historie fra Sognet, er i velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. 

Folkebladet har artikelserien  "De gode historier" hvor lokal arkiverne i Assens kommune skriver historier fra arkiverne. Vi har leveret 4 artikler i 2015,  "Isvintre i min barndom" og "Søbjerg Idrætslund" og "Rasmus Nielsen Stærk Mand" og "Avernæshavn".

Årets tur gik til Hagenskov som var så stor en succes at vi måtte lave den 2 gange, første gang var vi 48 næste gang 40 deltagere. Det var interessant og fornøjeligt at se og høre Britta Schall Holberg fortælle om Hagenskovs historie. Hvis du går ind på DRESLETTE PORTALEN 

dreslette.dk - FRITID - Dreslette Lokalhistorisk Arkiv - Årets tur 2015 kan du se billeder fra turen.

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv

                           Generalforsamlingen 10.februar 2015 

Formandens beretning for 2014

Vi fik i februar en donation fra Lions Club i Haarby på 5.000 kr, som skulle anvendes til bedre varme på arkivet. Vi fik så opsat en varmepumpe, og det er vi meget glade ved, for nu kan vi også være på arkivet om vinteren.

Vi har lavet en artikel til folkebladet under kulturarven mindesten i Assens kommune. Vi skrev om Ørbækstenen, som er et minde om Lars Hansen Ørbæksminde. Stenen står i skoven ved Ørbækvej.

For at støtte Lokalbladet (skolebladet) økonomisk, har vi lavet 2 sider i hvert blad. Det var artikler fra gamle årsskrift, som blev tilrettet bladets størrelse. Det fortsætter vi også med i år.

Så har vi været på sommertur til Bågø, hvor vi var 42 personer. En lokal landmand Poul Nielsen kørte os rundt på øen med sin traktor og grisevogn. Undervejs gav Poul os historiske fortællinger om øen. Vi spiste vores medbragte mad i "Hestestalden", der er en gl.bygning, som er renoveret af beboerne på øen til turister. På Dreslette Portalen har vi lagt mange billeder fra Bågø turen, og også året før fra Lilleskov Teglværk

Arkivernes dag den 8. november havde vi kun et besøg. Det var i hård konkurrence med Sønderby Arkiv, som havde over 100 besøgende.

Vi har kun registreret arkivalier i foråret, fordi der ville komme et nyt registrerings-system om efteråret. Det hedder Arkibas 5, som først var klar til brug i december. Det er nu blevet meget nemmere at registrere og søge efter arkivalier med Arkibas 5.

Vi har haft 6 henvendelser fra folk, som søgte om slægtled, huse og historiske begivenheder. To af dem gav os en del arbejde i søgning efter oplysninger. Nogle gange så må vi rundt på egnen, for at få oplysninger hos de ældre.

                                                                                                                   Willy Bjerg

 

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer