Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Lokalhistorisk Arkiv

Dreslette Lokalhistorisk Arkiv

Logo Lokalhistorisk ArkivDreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv har til formål, at indsamle viden om fortiden og nutiden i Dreslette Sogn - til gavn for fremtiden.

Arkivet er oprettet i 1979 og er et selvstændigt arkiv, der ledes af en bestyrelse på 7 valgte medlemmer.

I arkivet, som har til huse på 1. sal i Forsamling

shuset, Ørbækvej 1 i Snave,
findes arkivalier, som kan være skøder, skifteprotokoller, breve, dagbøger,
foreningsprotokoller, regnskaber o. lign., samt billeder og film.

De fleste arkivalier og billeder kan ses i arkivets åbningstid, som er den 1. mandag i måneden kl. 19-20 (dog ikke helligdage).

Arkivet modtager gerne gamle som nye billeder og dokumenter, der kan bidrage til historien om Dreslette Sogn.

Nye medlemmer er meget velkomne.

Kontakt:

Arne  Rasmussen, Brunshusevej 36,   tlf  64771553,     kr.aakaer@gmail.com

du kan  på www.arkiv.dk   søge i alle landets arkiver.

-------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling           i Dreslette Forsamlingshus, Snave 

Tirsdag 6. februar 2018 kl.19.30

1.   Dagsorden ifølge vedtægterne

2.   Foredrag ved  Margit Egdal. Hun vil fortælle om 

                                          "Da Mormonerne blev døbt i Sarup Møllebæk"

3.    Kaffebord pris 40kr.

 -----------

              "Da Mormonerne blev døbt i Sarup Møllebæk"

Mormonerne kom til Danmark i 1850. De missionerede kraftigst i Fyns sydvestlige hjørne, og mange blev grebet af den ny tro. Nogle gik så vidt som at lade sig døbe som mormoner i Sarup Møllebæk. Jordmoderen i Sarup var mellem de omvendte, og hun fik sin sag for. Kom et lille skravl til verden, skulle jordmoderen måske døbe barnet, og hvordan nu, når mormonerne ikke gik ind for barnedåben? Sagen vakte stort postyr på egnen. Margit Egdal fortæller om de fynske mormoner, om jordmoderen og de andre mormoner på egnen omkring Dreslette.

 

savmøllen

Flenstofte (1)

 

dreslette1951

 Brunshuse 1938

snave

lokalhist

mullerød brydegårdenemærket

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer