Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Lokalhistorisk Arkiv

Dreslette Lokalhistorisk Arkiv

Logo Lokalhistorisk ArkivDreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv har til formål, at indsamle viden om fortiden og nutiden i Dreslette Sogn - til gavn for fremtiden.

Arkivet er oprettet i 1979 og er et selvstændigt arkiv, der ledes af en bestyrelse på 7 valgte medlemmer.

I arkivet, som har til huse på 1. sal i Forsamling

shuset, Ørbækvej 1 i Snave,
findes arkivalier, som kan være skøder, skifteprotokoller, breve, dagbøger,
foreningsprotokoller, regnskaber o. lign., samt billeder og film.

De fleste arkivalier og billeder kan ses i arkivets åbningstid, som er den 1. mandag i måneden kl. 19-20 (dog ikke helligdage).

Arkivet modtager gerne gamle som nye billeder og dokumenter, der kan bidrage til historien om Dreslette Sogn.

Nye medlemmer er meget velkomne.

Kontakt:

Arne  Rasmussen, Brunshusevej 36,   tlf  64771553,     kr.aakaer@gmail.com

du kan  på www.arkiv.dk   søge i alle landets arkiver.

-------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling           i Dreslette Forsamlingshus, Snave 

Tirsdag 12. februar 2019 kl.19.30

1.   Dagsorden ifølge vedtægterne

2.  Foredrag ved   sognepræst Ole Buhl Nielsen om Oplysningstiden, Brahetrolleborg og                           godsejer Johan Ludvig Reventlow

3.    Kaffebord pris 40kr.

 ----------

 

savmøllen

Flenstofte (1)

 

dreslette1951

 Brunshuse 1938

snave

lokalhist

mullerød brydegårdenemærket

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer