Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening

Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening

Logo -dgif

Dreslette Gymnastik- og Idrætsforening (DGIF) blev stiftet i 1912.
I foreningens formålsparagraf hedder det, at foreningens formål er at fremme den
enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel ud fra det frivillige
foreningsarbejde ved idræt og kulturelt virke.

I DGIF mener vi, at formålsparagraffen lægger op til en bred vifte af
aktiviteter og arrangementer. Og hvis man ser på, hvad DGIF har stået for i
tidens løb, er og har tilbudene været mange.

Vi ønsker et bredt udvalg af idrætstilbud til både børn og voksne, idet vi
mener, at idrætten for det første er med til at øge sundheden, men samtidig er
med til at knytte venskaber og bånd på tværs af andre relationer.

I DGIF har vi udover idrætstilbudene mange andre aktiviteter, som vi mener,
er vigtige i forhold til vores virke. Disse aktiviteter kunne blandt andet være
en foredragsaften med relevante emner i forhold til idræt/motion, det kunne være
indsamling af aviser, byfester etc. etc. Mange af disse aktiviteter er også med
til at holde liv i vores forening. Dette mener vi er medvirkende til, at den
enkelte føler sig ansvarlig overfor driften af foreningen.

I bestyrelsen er vi meget åbne overfor nye tiltag og ideer. Vi er også en
forening, der har brug for frivilligheden for at kunne eksistere - der skal
mange kræfter til for at løfte opgaverne. Så sidder du med et ønske om at være
en del af DGIF, er du meget velkommen til at henvende dig til ét af
bestyrelsesmedlemmerne.

 

Besøg DGIF på Facebook

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer