Dreslette Portalen
 
 
 
 
Du er her:  Overblik > Fritid > Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt

Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt

Borgergruppen for Dreslette Skoledistrikt blev stiftet d. 1. februar 2007,
dels på foranledning af Assens kommunes ønsker om langt mere og bedre
organiseret medborgerinddragelse og dels pga. et ønske om at samle borgere,
foreninger, skole, erhvervsliv og landbrug i en organisation, så der målrettet
kan arbejdes for et bedre lokalsamfund.

Vi er et område med mange foreninger som hver især har deres egen niche og
berettigelse, og i erkendelsen af at arbejdet med hele samfundet som en helhed
og samarbejdet med Assens kommune er både tidskrævende og alt andet end en
niche, har det været nødvendigt med Borgergruppen.

Borgergruppen er altså et resultat af et samarbejde om udvikling og
forbedring af vores lokale område, på tværs af foreninger, alder, arbejde og
landsbyer.

Opgaver
Borgergruppens primære opgaver er at tage vare på
kontakten mellem os, som samfund, og kommune, offentlige instanser, råd og
udvalg mm.
Deltage aktivt i udviklingen af landdistriktspolitikken, og
medvirke til positiv udvikling og ikke afvikling.
Arbejde visionært med det
formål at sikre et stærkt lokalområde bl.a. ved at øge bosætningen samt
fastholde de allerede eksisterende værdier -skole, forsamlingshus mm.

Med andre ord, sørge for at vi ikke bliver et glemt og dødt område i Assens
kommune.

Forskønnelse af pladsen omkring Dreslette Forsamlingshus og forbedringer af
huset er en af de første og mere konkrete opgaver vi har påtaget os i samarbejde
med bestyrelsen for forsamlingshuset.

Etableringen af denne hjemmeside har også været en meget vigtig opgave for
os, bl.a. for at sikre en nem og hurtig kommunikation og håbet er at siden vil
fungere som en slags "nøgle til lokalsamfundet".

Endvidere har Assens kommune udvalgt Dreslette/Snave, som 1 ud af 5
lokalområder, til at udarbejde en landsbyplan. Altså en slags lokalplan eller
idekatalog for et område. Det arbejder vi på, og forsøger samtidig at indtænke
nogle ideer vi kan kopiere ud til de andre landsbyer vi har i
skoledistriktet.

Medlemsskab
Borgergruppen dækker hele Dreslette
skoledistrikt og alle bosiddende i skoledistriktet er i princippet medlemmer,
med både tale- og stemmeret. Det er gratis at være medlem.

Alle er meget velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen hvis I har gode
ideer til udvikling eller forbedringer af vores samfund eller problemstillinger I mener vi kan hjælpe med.

 
 
 

spacer
De gule sider
spacer